Moja oferta jest skierowana do dzieci, u których stwierdzono:

  • zaburzenia napięcia mięśniowego,
  • asymetrię ułożeniową,
  • niedowłady/porażenia,
  • przepuklinę oponowo – rdzeniową,
  • kręcz szyi,
  • opóźnienie rozwoju psychomotorycznego,
  • miopatię,
  • dysplazję stawu biodrowego,
  • wady postawy i stóp,
  • choroby genetyczne, neurologiczne, inne.

Terapię prowadzę w oparciu o poniższe formy terapii:

Koncepcja NDT – Bobath dla dzieci – opiera się na wiedzy neurofizjologicznej, na zastosowaniu odpowiednich technik wspomagania oraz stymulacji, które wyzwolą wykonywanie ruchów niezbędnych w codziennym życiu. Stosowana jest u dzieci z różnymi zaburzeniami (nie tylko neurologicznymi) i w różnym wieku.

Metoda Vojty - jej zadaniem jest przywrócenie wrodzonych wzorców ruchowych zablokowanych z powodu urazów lub wczesnodziecięcych uszkodzeń mózgu, stosuję się ją również z powodzeniem w terapii wad postawy.

Koncepcja PNF – jej głównym zadaniem jest przywrócenie funkcji uszkodzonej części ciała. PNF proponuje ruchy przebiegające trójpłaszczyznowo, Ruchy te prowadzone są wzdłuż skośnych ( diagonalnych ) osi ruchu, które stwarzają możliwość zaktywizowania największej ilości mięśni należących do tego samego łańcucha mięśniowego. Wykorzystywana głównie w terapii neurologicznej i ortopedycznej.

Kinesiology Taping – polega na aplikacji bawełnianego, rozciągliwego plastra w określonym celu (np. normalizacji napięcia mięśniowego, przeciwobrzękowym, korekcyjnym itp.)

Osteopatia w pediatrii i neonatologii – dzięki zastosowaniu odpowiednich technik (np. powięziowych, kranio- sakralnych,wisceralnych, BLT) pomaga w rozwiązywaniu najczęstszych problemów niemowląt i małych dzieci: zaparć, refluksu i kolki.